Islamitisch College Fiducie

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland heeft het initiatief genomen om een school voor islamitisch Voortgezet Onderwijs op te richten. Dit initiatief draagt de naam: Islamitisch College Fiducie. Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. U kunt uw belangstelling voor onze school kenbaar maken door een ouderverklaring af te geven.

Wat is een ouderverklaring?

Met een ouderverklaring geeft u aan belangstelling te hebben voor het initiatief. De verklaring betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op onze school. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden.

Ouderverklaring voor ons initiatief

Woon je in Amsterdam en omgeving (binnen een straal van 15 km) en heb je kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar? In de periode van 1 juli tot uiterlijk 15 oktober kunt u ons initiatief steunen met uw ouderverklaring. Daarmee kunnen wij  aantonen dat er genoeg belangstelling voor de school is. Steun ons met uw ouderverklaring!

Klik op de onderstaande knop om uw ouderverklaring af te geven.

Waarom zou u ons initiatief willen steunen?

Het bestuur van stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland heeft 12 jaar ervaring in PO en VO onderwijs. Fiducie College staat voor geloof en vertrouwen in een goede afloop. Wij gaan uit van de talenten van de kinderen en willen deze tot ontplooiing laten brengen. Daarin staat de identiteit en vertrouwen centraal. Het welzijn van onze leerlingen en het ontwikkelen van een veilig pedagogisch klimaat staan centraal in ons dagelijks handelen op school.

Bij Fiducie college maak je kennis met elkaar en leer je waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden. Dit als voorbereiding op een pluriforme samenleving waarvoor actief burgerschap en sociale cohesie geïnspireerd vanuit islamitische waarden, een vereiste is.

Identiteit:

Fiducie College is een school voor het Voortgezet Onderwijs op islamitische grondslag. De ouders kiezen voor Fiducie College wegens de identiteit en kwaliteit en dat schept verwachtingen. Om deze verwachtingen waar te maken, laten wij ons leiden door de uitspraak van de profeet Mohamed (v.z.m.h).: “de beste onder jullie is diegenen die zich dienstbaar opstelt voor de maatschappij.” Je dienstbaar opstellen jegens de pluriforme samenleving; het uitdragen van een inclusieve boodschap en het kiezen voor de middenweg, heeft te maken met de islamitische tradities. Wij dragen deze tradities samen met de tradities van de pluriforme samenleving, over op onze leerlingen.

Adolescentie / Puberteit

Adolescentie is een term voor de fase tussen kind zijn en volwassen worden. Die fase loopt van ongeveer het 10e tot het 22e levensjaar.

De adolescentie kenmerkt zich door de zoektocht naar de eigen identiteit. Identiteit laat de positieve en negatieve elementen zien die in een individueel ontwikkelingsproces aanwezig zijn en geeft antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe zien anderen mij?’

Deze periode is niet alleen een heftige periode voor kinderen, maar ook voor ouders.

De multiculturele/multireligieuze samenleving

In een multiculturele en multireligieuze samenleving als de onze wordt het met dag belangrijker om de jongeren een stevige basis mee te geven. Wij kiezen noch voor isolatie noch voor assimilatie. Wij kiezen er voor om als volwaardige leden van de samenleving onze verantwoordelijkheid op  te pakken. Vanuit een islamitische basis participeren in de samenleving vraagt om te investeren in het uitrusten van onze jeugd met de juiste kennis en vaardigheden. De school is de beste plaats hiervoor. Na volwassen zijn van het islamitische Basisonderwijs is het nu de tijd om te werken aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand islamitisch Voortgezet Onderwijs. Dat wordt de thuishaven van uw zoon of dochter.

Wie geen thuishaven heeft, kan niet uitvaren!